O firmě    Novinky     Kontakty     Zaměstnání


CHARAKTERISTIKA

Stavební společnost TIPA a.s., divize TIPASTAV byla založila svoji činnost na spokojeném zákazníkovi, tj. zejména na nejvyšší kvalitě odváděných děl, která se stala prioritou a dlouhodobou strategií společnosti.

K zajištění toho, společnost přistoupila k náročné cestě - zavedení systému jakosti podle mezinárodních norem podle ČSN EN ISO 9001 : 2001

V rámci společnosti došlo k strukturálnímu a personálním zásahům, které měly za účel znatelně zvýšit kvalitu prováděných prací, celého systému i vlastní organizace práce. Jednostlivé úseky a útvary společnosti pracovaly již od 27.12.1999 v souladu s vytvořenou dokumentací systému jakosti podle ČSN EN ISO 9002, od 5.12.2002 pracují podle renovované normy ČSN EN ISO 9001 : 2001.

Ve dnech 20. až 26. listopadu 1999 proběhl ve společnosti vlastní certifikační proces systému jakosti (tzv. ostrý audit) se závěrem, že nebyly shledány žádné neshody. V návaznosti na to, vydal certifikační orgán Český lodní a průmyslový registr Praha Certifikát č C-0077/99 s platností pro celou divizi. Následný úspěšný recertifikační proces dne 29.11.2002 zavedl normu ČSN EN ISO 9001 : 2001, na jejímž základě byl vystaven certifikát č. C-64398 ( od 8.2.2006 změna čísla certifikátu - C-73794 ) platný pro činnost: Komplexní služby v oblasti realizace staveb


Tímto je potvrzeno, že TIPA a.s., divize TIPASTAV, má zaveden a dodržován systém jakosti odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9001 v uvedené činnosti v rozsahu celé divize.

Divize dosáhla podstatného snížení a omezení neshod přímo ve výrobním procesu a tím předá zákazníkovi stavební díla v jimi specifikované nebo očekávané kvalitě bez nedodělků a bez reklamací

Toto znamená rovněž postupovat pdle harmonizovaných norem a neharmonizovaných tecnických specifikací. Konformitu stavby s harmonizovanými normami a neharmonizovanými technickými specifikacemi zajistíme vlastní kontrolou, dozorem, zkouškami, posudky, případně nezávislým zkušebním orgánem.

Tímto směřujeme přípravu naší divize na normy Evropské unie, tj. cílově mít možnost vývozu svých kapacit do zemí EU při vstupu České republiky do EU.

Divize zajišťuje a garantuje jakost prováděných děl a prací vlastním systémem řízení jakosti. Odbornou stránku zajišťuje divizi na základě smlouvy o kontrolní činnosti Ústav stavebního zkušebnictví s.r.o. Brno. Zákazníci tak mají potvrzeno, že díla realizovaná společností TIPA a.s., divize TIPASTAV, jsou na vysoké úrovni a realizované stavby přináší vysokou kvalitu a záruky.