O firmě    Novinky     Kontakty     Zaměstnání


CHARAKTERISTIKA

Divize TIPASTAV, akciové společnosti TIPA Třebíč byla založena v roce 1992 s úkolem rozvíjet činnost zejména ve stavební výrobě a později pak (od srpna 1992) také v obchodní činnosti - prodej stavebního materiálu. Od svého vzniku prošla divize TIPASTAV vývojem, který kopíroval podmínky a požadavky českého trhu.

Dynamickým rozvojem se společnost TIPA a.s., divize TIPASTAV stala jednou z významných stavebních firem regionu a je pevnou součástí tuzemského trhu nejen v regionálním působení (tj.v Třebíči)
Sídlo firmy: Třebíč, Hrotovická 169, tel. 568 834 611

Organizační struktura divize zahrnuje všechny úseky a složky potřebné k realizaci i těch nejnáročnějších zakázek. Divize disponuje cca se 88 pracovníky, z toho na různých úrovních řízení více jak 19 vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaných odborníků a spolupracuje s řadou subdodavatelských firem. Divize tak zabezpečuje realizaci náročných staveb všem investorům v duchu nejmodernějších způsobů organizace práce při realizaci stavebních děl s vysokou kvalitou, profesionálním přístupem a jistotou.

Vysoká kvalita prováděných prací je garantována:

 • Zavedeným systémem řízení jakosti podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9002 od 27.12.1999, kdy se stala vlastníkem certifikátu č. C - 0077/99. Po úspěšné recertifikaci je od 8.12.2005 vlastníkem certifikátu č. C - 73794 podle normy ČSN EN ISO 9001:2001.

 • Výběrem svých subdodavatelů a specializovaných firem v souladu s ČSN EN ISO 9001:2001.
  Na základě vnitřních auditů je vytvořena databáze všech kvalitních subdodavatelů

 • Používáním ekologicky nezávadných materiálů na stavbách.
  - zavedeným systémem a to ve vztahu k novelizovanému standardu dle ČSN EN ISO 14001:2005 - certifikát č. E-72182/R1 vydaným dne 10.4.2006.

Společnost se orientuje na tyto oblasti stavebnictví:

A) NOVOSTAVBY, STAVEBNÍ ÚPRAVY, REKONSTRUKCE - vše na klíč

 • Průmyslové a občanské stavby
  Formou generální dodávky provádíme veškeré stavební a řemeslnické práce pro účelovou,
  občanskou výstavbu a kompletní inženýrské sítě
 • Rekonstrukce a přístavba
  Klubu mládeže v Třebíči
  MANN+HUMMEL (CZ) - stavba haly D,
  Nová Ves

 • Bytové domy
  Provádíme výstavbu rodinných a bytových domů, půdní vestavby včetně konstrukcí
  suchých technologií
 • Půdní vestavba 4 b.j.
  v Rokytnici n.Rokytnou
  Rodinný dům Radimovice

 • Liniové stavby
  Za pomoci nejnovějších technologií provádíme výstavbu a rekonstrukce inženýrských
  sítí a komunikací
 • Vodovod Rapotice, Sudice Plynofikace obce Rouchovany a
  části obce Šemíkovice

 • Vodohospodářské a ekologické stavby
  Provádíme výstavbu vodohospodářských zařízení, čistírny odpadních vod, kanalizace,
  vodovody, vodní nádrže, vodojemy, závlahy, meliorační stavby, skládky odpadů apod.
 • Revitalizace rybníky Katovec u Jemnice Kanalizace a ČOV v areálu Vlkov

 • Stavby pro zemědělství
  Provádíme výstavbu a rekonstrukci zemědělských staveb a objektů
 • Rekonstrukce objektu na porodnu prasnic
  ZD Podlesí Čechtín, farma Červená Lhota
  Mléčná farma Blížkovice
 • Rekonstrukce ostatních staveb

 • Rekonstrukce, přestavba a adaptace ostatních staveb
 • Práce PSV

 • Veškeré práce PSV (klempířské, pokrývačské, zámečnické, truhlářské, sádrokartonové
  konstrukce, dále instalace vody, kanalizace, plynu, topení, elektroinstalace, vzduchotechniky)

FIREMNÍ POLITIKA

 1. Zákazníci

  Pomáháme svým zákazníkům realizovat jejich cíle. Přinášíme nová řešení a špičkové výrobky. Chceme být aktivní firmou, která přispívá k úspěchu svých zákazníků tím, že chápeme jejich potřeby.

 2. Kvalita

  Známe dobře to, co děláme. Snažíme se dobře rozumět svým zákazníkům a uživatelům našeho zboží. Plníme všechny známé požadavky na výrobek. Učíme se ze všeho, co děláme. Víme, že každý z nás je zodpovědný za kvalitu práce.

 3. Budoucnost

  Chováme se ohleduplně k celému okolnímu světu. Staráme se o své zaměstnance, pravidelně vynakládáme finanční prostředky na zvyšování kvalifikace. Víme dobře, že základem úspěchu je vztah člověka k člověku a nevyhýbání se řešení problémů, které se vyskytují, a to nejen ve stavebnictví.

 4. Životní a pracovní prostředí

  Usilujeme o udržitelný rozvoj. Dominantní faktor je, že každé dílo musí do krajiny zapadnout a když životní prostředí nezlepší, nesmí je v žádném případě zhoršit. Do své činnosti integrujeme systém kontroly ochrany životního prostředí, hygieny a bezpečnosti práce.

 5. Neustálé zlepšování

  Usilujeme o profesionalitu své práce. Máme vysoké ambice - stále zlepšujeme efektivnost systémů řízení. Věříme svým zaměstnancům a dáváme jim prostor k tomu, aby byli ve své profesi úspěšní. Ptáme se svých zákazníků, jak můžeme zdokonalit svoje výrobky a služby, přijímáme vhodná opatření a následně zkoumáme zkušenosti zákazníků s touto inovací.